[اسم]

CBI

(Confederation of British Industry)
/sˌiːbˌiːˈaɪ/
غیرقابل شمارش

1 کنفدراسیون صنعت بریتانیا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان