[اسم]

cay

قابل شمارش

1 جزیرک

توضیحاتی در مورد واژه cay
واژه cay واژه‌ای است که به جزیره‌های کوچک، کم‌ارتفاع و ماسه‌ای برآمده از سطح یک صخره مرجانی اشاره دارد. در فارسی به جزیرک، مَله هم گفته شده است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان