[اسم]

CB

(Citizens' Band)
/si-bi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 باند شهروندان

CB radio
رادیوی باند شهروندان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان