[اسم]

شاهد عینی

( ش-ا-ه-د- -ع-ی-ن-ی )
1 eyewitness

eyewitness /ˈaɪwɪtnəs/ /ˈaɪwɪtnəs/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان