[صفت]

شش‌ماهه

( ش-ش-‌-م-ا-ه-ه )
1 semi-annual six-month

semi-annual /sˈɛmaɪˈænjuːəl/ /sˈɛmiˈanjuːəl/


دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان