[اسم]

شماره‌گذاری

( ش-م-ا-ر-ه-‌-گ-ذ-ا-ر-ی )
1 registration

registration /ˌredʒ.əˈstreɪ.ʃən/ /ˌredʒɪˈstreɪʃn/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان