[اسم]

registration

/ˌredʒ.əˈstreɪ.ʃən/
قابل شمارش

1 ثبت‌نام ثبت

معادل ها در دیکشنری فارسی: اسم‌نویسی ثبت ثبت‌نام نام‌نویسی
مترادف و متضاد enrollment
registration fee
هزینه ثبت‌نام
registration form
فرم ثبت‌نام
voters registration
ثبت‌نام رای‌دهندگان

2 کارت اتومبیل

  • 1.Can I see your driver's license and registration?
    1. می‌توانم گواهینامه و کارت اتومبیل شما را ببینم؟

3 شماره‌گذاری (وسیله نقلیه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: شماره‌گذاری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان