[صفت]

registered

/ˌredʒɪstərd/
غیرقابل مقایسه

1 ثبت‌شده ثبت نام شده

معادل ها در دیکشنری فارسی: ثبتی مضبوط
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان