[اسم]

region

/ˈriː.dʒən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 منطقه ناحیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: اقلیم ناحیه منطقه مکان صفحه
مترادف و متضاد district division parts sector
region of someplace
ناحیه جایی
  • the semi-desert regions of Australia
    نواحی نیمه کویری استرالیا
coastal/border/central ... region
منطقه ساحلی/مرزی/مرکزی و...
  • Flooding is likely in some coastal regions of the Northeast.
    (وقوع) سیلاب در برخی مناطق ساحلی شمال شرقی محتمل است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان