[اسم]

Regina

/rɪˈʤinə/
غیرقابل شمارش

1 رجینا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان