[اسم]

Regina

/rɪˈʤinə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 رجینا (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان