[صفت]

regimented

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تحت کنترل شدید شدیدا منضبط

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان