[اسم]

regicide

/ˈredʒɪsaɪd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شاه‌کشی

2 شا‌ه‌کش (فرد)

مترادف و متضاد kingslayer
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان