[اسم]

reggae

/ˈreɡeɪ/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موسیقی رِگِی [نوعی موسیقی کشور جامائیکا]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان