[صفت]

شهلا

( ش-ه-ل-ا )
1 pretty

pretty /ˈprɪti/ /ˈprɪti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان