[اسم]

شیلات

( ش-ی-ل-ا-ت )
1 fishery

fishery /fˈɪʃɚɹi/ /fˈɪʃəɹi/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان