[اسم]

fishery

/fˈɪʃɚɹi/
قابل شمارش

1 شیلات حوزه ماهیگیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: شیلات

2 استخر پرورش ماهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان