[اسم]

fish-hook

/fˈɪʃhˈʊk/
قابل شمارش

1 قلاب ماهیگیری

معادل ها در دیکشنری فارسی: قلاب ماهیگیری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان