[اسم]

عشق‌بازی

( ع-ش-ق-‌-ب-ا-ز-ی )
1 lovemaking

lovemaking /ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/ /ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان