[اسم]

lovemaking

/ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 عشق‌بازی سکس، همخوابگی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان