lovely


/ˈlʌv.li/
/ˈlʌv.li/

صفت
1
lovely [صفت]
1
زیبا جذاب

تفضیلی: lovelier عالی: loveliest 
  • بابت هدیه زیبایت ممنون.
  • در آن لباس جذاب به نظر می‌رسی.

صفت
2
lovely [صفت]
2
لذت‌بخش دلپذیر

تفضیلی: lovelier عالی: loveliest 
  • We had a lovely time in Greece .
    ما اوقات لذت‌بخشی در یونان داشتیم.

صفت
3
lovely [صفت]
3
مهربان و دوست‌داشتنی

تفضیلی: lovelier عالی: loveliest 
Informal
  • 1. Her mother was a lovely woman.
    1. مادر او زنی مهربان و دوست‌داشتنی بود.
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان