[اسم]

loveliness

/lˈʌvlinəs/
غیرقابل شمارش

1 زیبایی جذابیت

معادل ها در دیکشنری فارسی: زیبایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان