[اسم]

معاشقه

( م-ع-ا-ش-ق-ه )
1 lovemaking

lovemaking /ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/ /ˈlʌvˌmeɪkɪŋ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان