[فعل]

عکس‌العمل نشان دادن

( ع-ک-س-‌-ا-ل-ع-م-ل- -ن-ش-ا-ن- -د-ا-د-ن )
1 to react

to react /riˈækt/ /ri(ː)ˈækt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان