[فعل]

فراموش کردن

( ف-ر-ا-م-و-ش- -ک-ر-د-ن )
1 to forget

to forget /fərˈget/ /fəˈɡet/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان