[اسم]

قره‌نی

( ق-ر-ه-‌-ن-ی )
1 clarinet

clarinet /ˌklɛrəˈnɛt/ /ˌklærəˈnet/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان