[صفت]

قلوه‌ای

( ق-ل-و-ه-‌-ا-ی )
1 kidney-shaped

kidney-shaped /kˈɪdnɪʃˈeɪpt/ /kˈɪdnɪʃˈeɪpt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان