[صفت]

kidney-shaped

/kˈɪdnɪʃˈeɪpt/
غیرقابل مقایسه

1 قلوه‌ای کلیه‌ای

معادل ها در دیکشنری فارسی: قلوه‌ای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان