[جمله]

Kill two birds with one stone.

/kɪl tu bɜrdz wɪð wʌn stoʊn./

1 با یک تیر دو نشان زدن دو پرنده را با یک سنگ کشتن

  • 1.I have to cash a check and make a payment on my bank loan. I'll kill two birds with one stone by doing them both in one trip to the bank.
    1. من باید یک چک نقد کنم و قسط وامم را پرداخت کنم. با یک تیر دو نشان می‌زنم و هر دو کار را با یک بار رفتن به بانک انجام می‌دهم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان