[فعل]

to kill

/kɪl/
فعل گذرا
[گذشته: killed] [گذشته: killed] [گذشته کامل: killed]

1 کشتن از بین بردن

مترادف و متضاد destroy end the life of murder put an end to
 • 1.Smoking can kill.
  1. سیگار می‌تواند (آدم) بکشد.
to kill somebody/something
کسی/چیزی را کشتن
 • Her parents were killed in a plane crash.
  پدر و مادرش در تصادف هواپیما کشته شدند.
to kill oneself
خودکشی کردن
 • 1. Dad will kill me for being late.
  1. بابا من را به خاطر دیر کردن می‌کشد.
 • 2. Food must be heated to a high temperature to kill harmful bacteria.
  2. غذا باید در دمای بالا حرارت ببیند تا باکتری‌های مضرش کشته شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان