[اسم]

kidney

/ˈkɪdni/
قابل شمارش

1 کلیه

معادل ها در دیکشنری فارسی: قلوه گرده کلیه
a kidney infection
عفونت کلیه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان