[اسم]

kidnapping

/ˈkɪdˌnæpɪŋ/
قابل شمارش

1 آدم‌ربایی ربایش

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدم‌ربایی
  • 1.the kidnapping of 12 U.S. citizens
    1. ربایش 12 تبعه امریکایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان