[اسم]

kidnapper

/ˈkɪdˌnæpər/
قابل شمارش

1 آدم‌ربا

معادل ها در دیکشنری فارسی: آدم‌ربا
  • 1.The kidnappers are demanding a ransom of $1 million.
    1. آدم‌ربایان تقاضای باج 1 میلیون دلاری دارند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان