[اسم]

Kilimanjaro

(Mount Kilimanjaro)
/ˌkɪləmənˈdʒɑːrəʊ/
غیرقابل شمارش

1 کوه کلیمانجارو

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان