[اسم]

قمه

( ق-م-ه )
1 machete
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان