[اسم]

machete

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 قمه چاقوی بزرگ و تیز

معادل ها در دیکشنری فارسی: قمه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان