[اسم]

machine code

/məˈʃiːn koʊd/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کد ماشین (برنامه‌نویسی) زبان ماشین

مترادف و متضاد machine language
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان