[اسم]

machination

/ˌmækəˈneɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 توطئه دسیسه

مترادف و متضاد plot scheme
  • 1.behind-the-scenes machinations
    1. دسیسه های پشت پرده [پنهانی]
  • 2.political machinations
    2. توطئه های سیاسی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان