[اسم]

Macedonia

/ˌmæsəˈdoʊniə/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مقدونیه

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان