[اسم]

macaw

/məˈkɔː/
قابل شمارش

1 طوطی دم‌بلند مکائو

  • 1.Macaws are beautiful birds who make delightful pets.
    1. طوطی های دم‌بلند پرندگانی زیبا هستند که حیوان خانگی خوبی می شوند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان