[اسم]

macchiato

/ˌmækiˈɑːtoʊ/
غیرقابل شمارش

1 کافه ماکیاتو (نوشیدنی ایتالیایی)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان