[فعل]

قید کردن

( ق-ی-د- -ک-ر-د-ن )
1 to stipulate

to stipulate /ˈstɪpjuleɪt/ /ˈstɪpjuleɪt/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان