[اسم]

لباس‌شخصی

( ل-ب-ا-س-‌-ش-خ-ص-ی )
1 vigilante plainclothesman , undercover agent

vigilante /ˌvɪdʒɪˈlænti/ /ˌvɪdʒɪˈlænti/دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان