[حرف ندا]

لطفا

( ل-ط-ف-ا )
1 please

please /pliːz/ /pliːz/

[قید]

لطفا

( ل-ط-ف-ا )
1 kindly

kindly /ˈkɑɪn.dli/ /ˈkaɪndli/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان