[اسم]

ماموت

( م-ا-م-و-ت )
1 mammoth

mammoth /ˈmæməθ/ /ˈmæməθ/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان