[اسم]

ماهیگیر

( م-ا-ه-ی-گ-ی-ر )
1 fisherman

fisherman /ˈfɪʃərˌmæn/ /ˈfɪʃəmən/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان