[اسم]

مخچه

( م-خ-چ-ه )
1 cerebellum
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان