[اسم]

cerebellum

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مخچه

معادل ها در دیکشنری فارسی: مخچه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان