[اسم]

cerebral hemisphere

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نیم‌کره مغز

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان