[قید]

ceremonially

غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 طی مراسمی به طور رسمی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان