[صفت]

ceremonial

/ˌsɛrəˈmoʊniəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more ceremonial] [حالت عالی: most ceremonial]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تشریفاتی مناسبتی

  • 1.ceremonial occasions
    1. مناسبت های تشریفاتی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان